• 10
  • :
  • 30
  • :
  • 25

Opinie naszych klientów i referencje posiadamy do wglądu w biurze naszej firmy.

„Niniejszym informujemy, że Pan Marcin Skiba prowadził w latach 2005-2008 konserwację zasobów w naszych zasobach. Pragniemy zauważyć, że wszystkie wykonane przez niego prace zostały przeprowadzone starannie i w uzgodnionym czasie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Godnym odnotowania jest również wysoki poziom świadczonych usług i duża elastyczność. Ponadto wszystkie uzgodnienia w trakcie prowadzenia prac były realizowane szybko i w sposób bezproblemowy. Z pełną odpowiedzialnością możemy rekomendować Pana Marcina
-
„Niniejszym potwierdzam, że firma Infiniton wykonała modernizację i montaż systemu monitorującego (CCTV) budynku.
Zlecone prace zostały wykonane w sposób zadawalający i bardzo sprawny, zgodnie z zakresem i technologią oraz w ustalonym terminie. W związku z powyższym mamy prawo i obowiązek polecić usługi wykonywane przez Pana Marcina Skibę wszystkim zainteresowanym ewentualną współpracą”
-
„(…)Firmę Infiniton możemy rekomendować jako doświadczonego i profesjonalnego wykonawcę, który dysponuje operatywnością i znajomością zagadnień, realizuje zlecone prace terminowo i rzetelnie.”
-